asdasd

„Povećanje konkurentnosti ITG obrta automatizacijom proizvodnje termo preslikača"

OPIS PROJEKTA
Svrha projekta je povećanje konkurentnosti obrta proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz početno ulaganje u suvremenu opremu za unaprjeđenje proizvodnje. Projektom je provedena optimizacija i automatizacija poslovnih procesa i modernizacija proizvodnje s ciljem stvaranja dodane vrijednosti kupcima, generiranja nove potražnje i povećanja udjela na domaćem i inozemnom tržištu termo preslikača.

Nabavom suvremene proizvodne linije, koja uključuje 3/4 automatski stroj za sitotisak, stroj za automatsko pozicioniranje tiskanica, stroj za posipanje termo praha, tunelsku peć s transportnim trakom i uređaj za automatsko slaganje tiskanica, su inovirani tehnološki procesi i povećan kapacitet za proizvodnju termo preslikača prema grafikama licenciranih proizvođača i autorskim grafikama obrta.

Inovacijama u procesu proizvodnje unaprijedit će se izrada termo preslikača i organizacija proizvodnje, povećati kapaciteti djelatnika za kreativne poslove u dizajnu novih proizvoda, osigurati kupcima vrhunski proizvodi i povećati dostupnost proizvoda ciljnim grupama.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA
Cilj projekta je povećati proizvodne kapacitete u izradi termo preslikača, proširiti proizvodni asortiman autorskim grafikama i povećati udio na tržištu proizvoda za dekoraciju tekstila.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:
• uvedena suvremena automatizirana linija za izradu termo preslikača
• povećan kapacitet proizvodnje za 30%
• osposobljeno 6 djelatnika za rad na novoj liniji.

Linija za izradu termo preslikača omogućit će visoku kvalitetu tiska na različitim materijalima (PVC folije, papir, karton, samoljepivi materijali, plastika..) maksimalnog formata 500x350 mm i maksimalne debljine 80 mm. Automatizirane operacije osigurat će jednostavno rukovanje, brzo mijenjanje alata, preciznu regulaciju svih parametara za tisak, nesmetano odvijanje proizvodnog procesa i optimiziranje rada djelatnika.

Realizacijom planiranih aktivnosti će se povećati proizvodni kapaciteti, uvesti 10 novih proizvoda, povećati produktivnost rada i prihod od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Rast prodaje u narednom razdoblju temelji se na širenju proizvodnog asortimana, povećanju cjenovne konkurentnosti proizvoda kroz smanjenje operativnih troškova i optimizaciju proizvodnih procesa.

Provedbom projekta ITG obrt je povećao konkurentnost na zahtjevnom inozemnom tržištu i stvorio preduvjete za geografsko širenje i osvajanje novih tržišnih segmenata.

Odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj su omogućila otvaranje 2 nova radna mjesta u proizvodnom pogonu zbog očekivanog povećanja obima posla na domaćem i inozemnom tržištu.

Rezultati projekta bit će dostupni strukovnim školama na području županije kroz omogućavanje prakse učenicima. Doprinos projekta društvenoj zajednici se postiže povećanjem prihoda općine i smanjenjem razlika u regionalnoj razvijenosti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU
Vrijednost projekta: 593.101,89 HRK
Prihvatljivi troškovi: 588.389,39 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Projekt je realiziran u razdoblju od 23. kolovoza 2017. godine do 23. ožujka 2018. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA
Realizacija projekta je trajala osam mjeseci.

KONTAKT OSOBA
Rade Perković, vlasnik obrta
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ITG obrta.